Horsens Sociale Boligsselskab

Generel information om ventelister

Der er med virkning fra 1. januar 2010 trådt en ny lovbekendtgørelse i kraft om udlejning af almene boliger LBK nr 1204 af 10/12/2009. For at opfylde bekendtgørelsen gælder nedenstående om ventelister.(der laves link til bekendtgørelsen)

 

Til dem, der ikke i forvejen er på venteliste og ikke bor i Horsens Sociale Boligselskab, skal der ved opnotering betales et gebyr på 100 kr. samt 1. års venteliste gebyr svarende til 100 kr. pr. år.

Det vil sige, at hvis man bliver skrevet op i januar skal man betale 100 kr. i opnotering og 100 kr. i ventelistegebyr i alt 200 kr. Bliver man skrevet op efter 1. oktober gælder betaling af 200 kr. for indeværende år + følgende år. 
Ved hvert årsskifte vil man blive opkrævet 100 kr. i ventelistegebyr, så længe man ønsker at stå på ventelisten. Såfremt gebyret ikke er betalt 6 uger efter opkrævningen vil man bliver slettet af ventelisten.

Ved indflytning slettes man af ventelisten, men kan naturligvis vælge at lade sig skrive op på ny.

Reglen om, at hvis man afgiver en anden bolig i selskabet, så kommer man foran dem, der er på venteliste, men ikke bor i Horsens Sociale Boligselskab, er stadig gældende.           

Ifølge den nye bekendtgørelse er der ikke længere fortrinsret for børnefamilier eller begrænsning på, hvad lejlighedsstørrelse man kan søge.

Når et lejemål bliver ledigt, tilbydes lejemålet, den/de ansøger(e), der har søgt netop den type og har stået længst tid på venteliste. Ansøgere, der får tilbudt en bolig får besked, hvis de ikke kommer i betragtning.

Bemærk, at hver ansøgning kun knytter sig til et navn.

 

Til de lejere, der bor i Horsens Sociale Boligselskab

Man er ikke på venteliste, når man har fået en bolig, medmindre man lader sig skrive op på ny og betaler det årlige gebyr på 100 kr.

Såfremt man ønsker tilbud om en anden bolig i selskabet, skal man fra 1. januar 2012 stå på venteliste (100 kr. årligt) 

Der vil  blive mulighed for spørgsmål/uddybning på beboermøderne i efteråret.

Man er velkommen til at ringe og spørge, om man er på oprykningsventeliste, hvilket man vil være, hvis man har ladet sig skrive op igen og betalt nyt gebyr, da man fik den bolig, man bor i nu.   

 

Priser

Opnotering : 100 kr.           en gang ved indmeldelse

Ajourføring: 100 kr.           årligt så længe man vil stå på venteliste

                                     

Med venlig hilsen

 

Horsens Sociale Boligselskab

Del siden